Verdi- og bygningsforsikringer

Vi tilbyr en rekke gode forsikringer for bedriftens verdier, løsøre og eiendom. Du kan også forsikre bedriften mot skade som stopper den daglige driften.


Ansvarsforsikring
Ansvarsforsikring er bedriftens livsforsikring og kan dekke krav om erstatning som kunne ført til konkurs.
Avbruddsforsikring
Dekker skade som kan gjøre at driften reduseres eller i verste fall stopper helt opp.
Borettslag og sameieforsikring
Borettslag- og sameieforsikring er skreddersydd for bygninger tilknyttet borettslag og sameier.
Cyberforsikring
Med en cyberforsikring får bedriften hjelp av IT-eksperter ved angrep fra bl.a. hackere eller virus.
Løsøreforsikring
Løsøreforsikring er bedriftens "innboforsikring" og dekker maskiner, varer, utstyr og annet inventar.
Næringsbyggforsikring
Forsikringen passer større bygninger som forretningsbygg og varehus til mindre bygninger som klubbhus.
Prosjektforsikring
Prosjektforsikring er skreddersydd entreprenører og byggherrer for å sikre verdiene på byggeplassen.
Spesialforsikring
Spesialforsikring er bedriftens verdisakforsikring og forsikrer ekstra verdifulle ting mot tap og skade.
Transportforsikring
Vi tilbyr både transportforsikring av enkeltforsendelser og årsavtaler, avhengig av bedriftens behov.
Selvstendig næringsdrivende og LO-medlem?

Har du hatt uhell eller skade?