Doble trekk på AvtaleGiro

Doble trekk på AvtaleGiro

På grunn av driftsproblemer kan du oppleve at transaksjoner via AvtaleGiro er ført feil.

Bankenes driftsleverandør jobber nå sammen med oss for å avdekke konsekvensene, og vi vil så snart som mulig komme tilbake med direkte kommunikasjon med berørte kunder. 

 

Mer om hva som skjedde 

En feil i Tietoevrys kjernebanksystemer førte til at AvtaleGiro- og AvtaleGiro i kombinasjon med eFaktura-transaksjoner ble kjørt dobbelt den 21. mai. Feilen oppstod 17. mai, men grunnet helligdager gikk transaksjonene først 21. mai. I løpet av tirsdag 21. mai ble alle betaleres (debitors) konti korrigert slik at disse nå er korrekt. Til onsdag 22. mai ble det gjennomført korrigeringer mot betalingsmottakeres konto (kreditor) slik at disse også er korrekt. 

Dessverre har denne feilen, og korrigeringer som er gjennomført, medført utfordringer hos kreditor da informasjonsmeldinger (OCR-data) fra bank til kunde ikke har inneholdt informasjon om korrigeringer slik at kundereskontro da ikke blir korrekt. Fra et kundeperspektiv vil det dermed kunne leses ut fra innbetalingsfilene at man har fått et beløp to ganger, selv om det ene allerede har blitt tilbakeført. Det er kun betalinger fra kunder i banker som benytter Tietoevry som datasentral som er berørt, men betalinger går til alle bankene i Norge uavhengig av hvilken datasentral disse har. Feilen treffer derfor potensielt bedriftskunder i alle norske banker. Alle berørte kunder vil så snart det er mulig motta lister for å gjøre de korreksjonene som trengs.

Vi beklager overfor våre kunder. 

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }