Viktig informasjon! Java-oppdatering 21.september skaper problemer for filforsendelse i nettbanken


Torsdag 21.september kommer det en oppdatering av java som fjerner støtte for Internet Explorer (IE). Om du oppgraderer din java etter 21.september må du ta i bruk vår nye løsning for Filoverføring - BETA.

NB! Hvis du fortsatt bruker gammel løsning (det vil si ikke har gått over til Beta) og du ikke oppdaterer java vil filene fungere fint en uke til. Men 26.september må alle over til Beta. Vi har derfor laget en enkel brukerveiledning for deg. 

 

 


Et tips til deg!

Dersom det er mulig med ditt økonomisystem anbefaler vi deg å ta i bruk remittering gjennom SFTP.  

Filoverføring SFTP

  • Remitteringsfila lages i økonomisystemet og sendes automatisk til banken. Du bestemmer selv om du vil ettergodkjenne i nettbanken. 
  • Detaljert informasjon i nettbanken, både i forfallsregisteret og i utførte betalinger. 
  • Enkel mulighet til å endre og slette betalinger på forfall. 

Filoverføring via Nets (Direkte remittering)

  • Anbefales for regnskapskontor eller andre som har behov for å remittere fra ulike banker og kontoer, og ikke har mulighet for å ta i bruk SFTP. 
  • Oversikt over betalinger til forfall finnes i økonomisystemet, og endringer/slettinger gjøres på bestilling til Nets. 


Lurer du på noe om remittering?

I brukerveiledningen under fremkommer oppdatert oversikt over de økonomisystemene som leverer SFTP-løsningen.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }