Likviditetslån for landbruket

Landbruket står i en krevende situasjon etter flommen, og mange har fått store skader på materiell og avlinger.

Her kan du søke om likviditetslån til utbedring av skader og ødeleggelser oppstått i forbindelse med ekstremværet.

landbruk poteter avlinger
kalkulator illustrasjon

Inntil kr 250.000 

Illustrasjon av bedriftskunde ute i byggeprosessen

Ingen etableringskostnader

jente med infoboble

Tilgang på avdragsfrihet 


Renter og vilkår

 • Låneramme inntil 250.000 kroner
 • Flytende nominell rente 5,14%, effektiv rente 5,75 %
 • Ingen etableringskostnader
 • Lånet kan løpe avdragsfritt frem til innfrielse
 • Lånet etableres mot eksisterende sikkerhet
 • Hele lånet må være nedbetalt innen 30.06.24

Priseksempel: Eff. rente 5,75%, kr 250.000, o/10 mnd, kostnad kr 10.459, totalt kr 260.459 Se fullstendig prisliste

Hva må lånet gå til?

Gårdbrukere som kommer i en midlertidig likviditetsskvis som følge av ekstremværet Hans kan søke om lån til:

 • Opprydding
 • Behov for likviditet i påvente av utbetaling tilskudd ved produksjonssvikt (avlingsskader)
 • Behov for likviditet i påvente av utbetaling naturskade-erstatning
 • Behov for likviditet i påvente av utbetalinger av andre forsikringsdekninger

Flomlånet skal gi økt likviditet slik at reparasjoner, opprydding og andre tiltak ikke blir en ekstra utfordring oppå alt det andre.


Forutsetninger

 • Lånebehovet må ha utgangspunkt i ekstraordinære kostnader og behov for likviditet i forbindelse med ekstremværet "Hans".
 • For å kvalifisere til Likviditetslån for landbruket, må hovedinntektskilden til kunden være fra driften av landbrukseiendommen.
 • Lånet etableres mot eksisterende sikkerhet i fast eiendom.

Naturkreftene har truffet regionen vår hardt. Vi står sammen med kundene våre i både gode og vanskelige tider. Derfor har vi etablert en ordning som kan avhjelpe de kortsiktige utfordringene.

Lars Erik Refsahl, banksjef bedriftsmarked i SpareBank 1 Ringerike Hadeland.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }