Likviditetslån for landbruket

Landbruket står i en krevende situasjon etter flommen, og mange har fått store skader på materiell og avlinger.

Her kan du søke om likviditetslån til utbedring av skader og ødeleggelser oppstått i forbindelse med ekstremværet.

Inntil kr 250.000 

Ingen etableringskostnader

Tilgang på avdragsfrihet 


Renter og vilkår

 • Låneramme inntil 250.000 kroner
 • Flytende nominell rente 5,14%, effektiv rente 5,75 %
 • Ingen etableringskostnader
 • Lånet kan løpe avdragsfritt frem til innfrielse
 • Lånet etableres mot eksisterende sikkerhet
 • Hele lånet må være nedbetalt innen 30.06.24

Priseksempel: Eff. rente 5,75%, kr 250.000, o/10 mnd, kostnad kr 10.459, totalt kr 260.459 Se fullstendig prisliste

Hva må lånet gå til?

Gårdbrukere som kommer i en midlertidig likviditetsskvis som følge av ekstremværet Hans kan søke om lån til:

 • Opprydding
 • Behov for likviditet i påvente av utbetaling tilskudd ved produksjonssvikt (avlingsskader)
 • Behov for likviditet i påvente av utbetaling naturskade-erstatning
 • Behov for likviditet i påvente av utbetalinger av andre forsikringsdekninger

Flomlånet skal gi økt likviditet slik at reparasjoner, opprydding og andre tiltak ikke blir en ekstra utfordring oppå alt det andre.


Forutsetninger

 • Lånebehovet må ha utgangspunkt i ekstraordinære kostnader og behov for likviditet i forbindelse med ekstremværet "Hans".
 • For å kvalifisere til Likviditetslån for landbruket, må hovedinntektskilden til kunden være fra driften av landbrukseiendommen.
 • Lånet etableres mot eksisterende sikkerhet i fast eiendom.

Naturkreftene har truffet regionen vår hardt. Vi står sammen med kundene våre i både gode og vanskelige tider. Derfor har vi etablert en ordning som kan avhjelpe de kortsiktige utfordringene.

Lars Erik Refsahl, banksjef bedriftsmarked i SpareBank 1 Ringerike Hadeland.