Info

Pensjon er den nye lønnen

Innskuddspensjon er blitt mer gunstig. Bedriften kan spare mer fordi rammene for innskudd i tjenestepensjonen er økt.


Det kan spares til pensjon allerede fra første lønnskrone:

Gir høyere pensjon for samtlige ansatte
Gjør det enklere og mer oversiktlig for både bedriften og de ansatte
Det blir mer rettferdig at det spares av hele lønnen

En ansatt som tjener kr 340.000 i året får 33% økt pensjonsopptjening ved sparing fra første lønnskrone.


Øk sparesatsen litt – få MYE mer i pensjon

Sjekk hvilken økning i fremtidig opptjening dine ansatte vil få, hvis sparesatsen økes med ett prosentpoeng.

  • Har bedriften 2 % sparesats og øker til 3 %
    - da blir fremtidig opptjening for samtlige ansatte hele 50 prosent høyere
  • Har bedriften 5 % sparesats og øker til 6 %?
    - da blir fremtidig opptjening for samtlige ansatte 20 prosent høyere

Tall i eks. gjelder der bedriften har lik sparesats for de ansatte. 


Kilde: Lov om innskuddspensjon med kommentarer fra SpareBank 1 Forsikring.