Pensjon er den nye lønnen

Innskuddspensjon er blitt mer gunstig. Bedriften kan spare mer fordi rammene for innskudd i tjenestepensjonen er økt.


Det kan spares til pensjon allerede fra første lønnskrone:

  • Gir høyere pensjon for samtlige ansatte
  • Gjør det enklere og mer oversiktlig for både bedriften og de ansatte
  • Det blir mer rettferdig at det spares av hele lønnen

En ansatt som tjener kr 340.000 i året får 33% økt pensjonsopptjening ved sparing fra første lønnskrone.


Øk sparesatsen litt – få MYE mer i pensjon

Sjekk hvilken økning i fremtidig opptjening dine ansatte vil få, hvis sparesatsen økes med ett prosentpoeng.

  • Har bedriften 2 % sparesats og øker til 3 %
    - da blir fremtidig opptjening for samtlige ansatte hele 50 prosent høyere
  • Har bedriften 5 % sparesats og øker til 6 %?
    - da blir fremtidig opptjening for samtlige ansatte 20 prosent høyere

Tall i eks. gjelder der bedriften har lik sparesats for de ansatte. 


Kilde: Lov om innskuddspensjon med kommentarer fra SpareBank 1 Forsikring.