Telepay betalingsfiler fases ut den 01.10.24

Fra 01.10.2024 blir ISO 20022 XML ny standard for hvordan betalingsfiler sendes til banken. Gamle formater som Telepay og NDR (Nets Direkte Remittering) fases helt ut, og kan ikke brukes etter denne datoen.

illustrasjon-liten-pc

Hva betyr det for deg som kunde?

Hvis du har regnskapsprogram/ERP-system knyttet opp mot banken, må du sjekke om leverandøren støtter ISO 20022 XML. Gjør de ikke det må du legge en plan sammen med systemleverandør for hvordan du får oppgradert, eller konvertert til en versjon som håndterer ISO 20022 XLM.

 

Hvorfor endrer vi?

ISO 20022 XML er innført som en meldingsstandard for betalingsmeldinger, blant annet for at norske banker skal være tilpasset EU regelverket og krav i Finansavtaleloven. Alle banker tilbyr allerede ISO 20022 XML meldinger for filbaserte betalingstjenester og cash management meldinger. 

Tidligere har vi også innført ISO 20022 XML som filformat for euro-betalinger.

Du kan også lese mer på Bits (tidligere Bankenes Standardiseringskontor)


Ofte stilte spørsmål

 • Dagens formater for innsending av betalingsfiler (Telepay og Edifact) erstattes av den nye ISO-standarden, ISO 20022 XML. Dette filformatet brukes også for å sende andre betalingsoppdrag enn euro-betalinger.

 • SEPA og ISO-standardiseringen gjør betalingsformidlingen mer effektiv og forutsigbar. Betalingene vil inneholde samme informasjon gjennom hele betalingsløpet, og det blir dermed mindre behov for manuell oppfølging og avstemming. Dette gjør at både pengene og informasjonen kommer raskere fram til betalingsmottaker innen EU/EØS.

  Nye meldinger på det nye formatet gjør også at man kan få mer informasjon om betalingene enn man får i de gamle formatene.

 • Din leverandør av ERP/økonomisystem kan hjelpe deg med å sette opp systemet riktig.

  Hvis du bruker egenutviklet system, finner du mer informasjon hos Bits (tidligere Bankenes Standardiseringskontor), hvor du også kan sjekke filene dine via en lenke til Bits-standard. Når filene er validert tar du kontakt med banken for å avtale oppstart av innsending. 

 • Nei, du må ikke endre noe ennå, men det tilbys ISO-meldinger (camt.053 og camt.054c) som vil gi mer informasjon samlet i filer fra banken. 

 • Systemleverandøren oppgraderer for å kunne ta i bruk de nye mulighetene som ISO 20022 gir, også på innlandsbetalinger. Kontakt leverandøren for å høre hvilke fordeler dere får med dette. Vi oppfordrer uansett alle bedrifter til å gå over til nytt filformat så snart som mulig fordi de gamle filformatene vil bli faset ut den 01.10.2024

 • Vi tilrettelegger i første omgang for de meldingstypene som loven krever: pain.001, pain002 og camt.054d. I tillegg blir det også tilrettelagt for camt.055 og camt.029, som er ofte brukt i offentlig sektor. Øvrige meldingstyper vil komme etter hvert.

  Forklaring på de ulike meldingstypene:

  - Pain.001: betalingsoppdrag som sendes til banken.

  - Pain.002: kvitteringsfil fra banken som angir om mottatt oppdrag kan gjennomføres, eller om det inneholder feil (tilsvarer mottaks- og avvisningsretur).

  - Camt.029: resultat av kansellering som sendes fra banken (som svar på camt.055). 

  - Camt.053: kontoutskrift

  - Camt.054c: kreditmeldinger (innbetalinger). Sammenlignes med Cremul.

  - Camt.054d: debetmelding som sendes betaler når betalingsdag (forfall) for betalingen skjer og beløp overføres til mottaker (tilsvarer avregningsretur).

  - Camt.055: stoppeanmodning eller kanselleringsmelding for tidligere innsendt betalingsoppdrag som ennå ikke er gjennomført.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }