Bedriftskonto

En brukskonto for alle typer inn- og utbetalinger. Passer for alle bedrifter, lag og foreninger.

Kollegaer står og prater sammen
Få full oversikt over daglig drift
Få Visa-kort tilknyttet kontoen

Rente og vilkår

0,25 %
  • Det er gratis å opprette konto.

Bedriftskonto for den daglige driften

Bedriftskonto kan knyttes til flere betalingstjenester, sånn at du enkelt får oversikt over økonomien. Som mobilbank og nettbank, Vipps og betalingsterminal

 


Hvorfor ha egen bedriftskonto?

  1. Bedre oversikt og regnskapsføring: Ved å holde privat- og bedriftsøkonomiene separate, blir det enklere å holde styr på bedriftens inntekter, utgifter og skattepliktige beløp. 
  2. Profesjonalitet og tillit: Ved å betale eller motta betalinger gjennom en bedriftskonto gir det et mer profesjonelt inntrykk og øker tilliten til bedriften.
  3. Skattemessige fordeler: Å ha separate kontoer kan bidra til å unngå forvirring og misforståelser knyttet til skattespørsmål.
  4. Bygging av kredittverdighet: Det å ha en sunn økonomi gjennom en egen bedriftskonto kan bidra til å bygge bedriftens kredittverdighet, noe som kan være viktig for å få tilgang til finansiering eller lån i fremtiden.
illustrasjon-liten-glad

Kreditt tilknyttet bedriftskontoen

Har du behov for kortsiktig kreditt, kan du søke om kassekreditt på kontoen. Kassekreditt er et fleksibelt lån som hjelper deg å dekke de kortsiktige utgiftene til bedriften. 

Se også

Skattetrekkskonto
Sett av penger til forskuddstrekk
Mobilbank bedrift
Ha banken med deg i lomma
Nettbank bedrift
Få oversikten du trenger
Bankkort
Få kontroll på utleggene
{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }