• 1. Gå til Innstillinger, og trykk på Brukere.


    2. Velg brukeren du ønsker endre på.

    3. Trykk på lenken Roller og tilganger.


    4. Legg til eller ta bort roller og tilganger ved å hake av i boksene.

    5. Trykk på knappen Lagre endringer.