Hvordan bruker jeg avansert filtrering?

I de fleste funksjonene i systemet kan du bruke avansert filtrering til å gjennomføre søk, blant annet i bilagssøk, bankmodulen og fakturaliste. Under følger en beskrivelse av hvordan avansert filtrering fungerer.

Åpne avansert filtrering

Trykk på de tre strekene ved siden av søkefeltet for å åpne avansert filtrering. Eksemplet under er fra Søk på bilag, men de tre strekene går igjen i flere søk. 

regnskapsprogram-avansert-filtrering

Sette opp betingelser

I filtreringen kan du sette opp flere betingelser.

  • Hvis du bruker "og" i betingelsen, må begge kriteriene være innfridd for at linjene skal vises i søket. 
  • Hvis du bruker "eller" i betingelsen, holder det at ett av kriteriene er innfridd for at linjen skal vises


Hvis du klikker på + symbolet vil du kunne legge til en betingelse innenfor en gruppering. Ved å klikke + Legg til betingelse legger du i stedet inn en ny gruppering. Klikk på søppelikonet dersom du ønsker å slette betingelsen.

I eksemplet over, hvor det er laget en egen gruppering for konto, vil systemet vise alle bilagslinjer som enten inneholder bilagsnummer 1392 eller 1390, og som samtidig er ført mot konto 2710.

Øverst i søkebildet kan du se hvilke filtre som er benyttet. Klikk på Fjern alle for å fjerne det aktuelle filteret.


I eksempelet under er betingelsene opprettet innenfor samme gruppering. Da er det tilstrekkelig at bilagslinjene enten inneholder bilagsnummer 1392 eller 1390, eller konto 2710.


Lagre filter

Hvis du klikker på Lagre søkefilter kan du lagre filteret og hente det opp igjen neste gang. 

Du finner filteret under Lagrede søk.