Hvordan avskriver jeg restbeløp på åpne poster?

Fra oversikten over åpne poster kan du avskrive restbeløp på posteringer. Om restbeløp er mellom -10 og 10 kroner vil systemet automatisk foreslå å kontere føringen mot hovedbokskonto 7740 - Øredifferanser. Om beløpet er større enn dette må du angi hovedbokskonto selv.

1. Gå til Regnskap og Åpne poster i venstremenyen. 

2. Klikk på de tre prikkene til høyre for den aktuelle posten. Velg Avskriv restbeløp.


3. Velg Konto for øreavrunding og Mvakode som avskrivingen skal føres mot. Beskrivelse er valgfritt. 

4. Klikk på Avskriv restbeløp