Hvordan beregner jeg ekstra arbeidsgiveravgift for lønn over 750.000 kroner?

I statsbudsjettet for 2023 er det vedtatt ekstra arbeidsgiveravgift på 5 % for lønn over 750.000 kroner. 

Hvordan skal dette beregnes?

Den ekstra satsen beregnes per ansatt, og gjelder ytelser over 750.000 kroner. SpareBank 1 Regnskap beregner ekstra 5 % arbeidsgiveravgift for ansatte som kommer over grensen. 

  • Arbeidsgivers del av pensjon skal ikke medregnes i grunnlaget for ekstra 5 % arbeidsgiveravgift. Dette ble vedtatt i forskrift 21.12.2022.
  • Vi venter ennå på avgjørelse om refusjon sykelønn skal holdes utenfor eller ikke. Dermed kan det komme endringer i løpet av 2023. Per i dag reduserer refusjon sykelønn også grunnlaget for ekstra 5 % arbeidsgiveravgift i lønnssystemet.

Slik følger du med på om ansatte er over eller under grensen

1. Gå til Annet og Database i menyen.

2. Velg Lønnspost under kategorien Lønn.

3. Filtrer på utbetalingsår 2023 og pass på at AGA er satt til Ja. Hvis du ikke finner disse valgene må du legge dem til i kolonnevelgeren.

4. Pass på at Vis gruppering er på.

5. Dra kolonnen Ansattnr. opp i grupperingsfeltet. Du får da se sum arbeidsgiveravgiftsgrunnlag per ansatt, og kan se om noen har kommet over 750.000. Merk at grunnlag for arbeidsgivers del av pensjon ikke skal regnes med, så du må eventuelt trekke dette fra summen.

regnskapsprogram-ekstra-arbeidsgiveravgift


Når ekstra 5 % arbeidsgiveravgift er blitt beregnet på en lønnsavregning, vil du kunne se det i en ekstra kolonne.  

Hvis bedriften har gjort utbetalinger på over 750.000 kroner på en eller flere ansatte før 6. januar, vil ikke dette være registrert av systemet. I så fall må du nullstille lønnskjøringen og gjøre den på nytt. 

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }