Hvordan bokfører jeg en banktransaksjon?

I noen tilfeller kan det mangle regnskapsposter på bankkonto. Dette kan for eksempel være renter og gebyrer som er betalt direkte i banken, men som ikke er bokført i systemet. Det kan også være innbetalinger som har kommet inn i bank, men som er skjult av systemet på grunn av bokføringsregel.

Inn- og utbetalinger kan enkelt bokføres direkte fra bankavstemmingsbildet, enten per transaksjon eller samlet. Du kan også sette opp egne bokføringsregler i bankavstemming som gjør at systemet automatisk foreslår konto for postering.

Slik bokfører du en enkelt transaksjon:

1. Gå til Bank i venstremenyen og velg Bankavstemming.

2. Klikk på den aktuelle transaksjonen og velg Bokfør transaksjon.

regnskapsprogram-bokfore-banktransaksjon-1

3. Du får nå opp et nytt vindu hvor du kan fullføre bilagsregistreringen. Fyll ut de kolonnene som passer og velg gjerne å tilpasse kolonneoppsettet ved å klikke på tannhjulet. Hvis du vil bokføre på flere linjer klikk på + Legg til ny linje.  Velg Bokfør og avstem hvis du ønsker å bokføre bilag og avstemme transaksjonen.


Bokfører du uten å avstemme, dukker bokføringen opp som en egen linje på regnskapssiden, og du kan enkelt avstemme postene. Ved å klikke på de tre prikkene kan du velge Bokfør alle bankposter i listen. Da får du opp alle bankpostene som er åpne. Bokføringen fungerer tilsvarende som forklart over.


{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }