Hvordan håndterer jeg differanse mellom åpne poster og saldo?

Hvis du har en differanse mellom åpne poster og saldo, må du kjøre en gjenoppbygging av saldoen. 

1. Gå til Regnskap i venstremenyen og velg Utestående

2. Velg kunden eller leverandøren det gjelder.

3. Gå til fanen Alle poster og marker alle poster før du velger Gjenåpne valgte


4. Klikk på den grønne nedtrekksmenyen og velg Resett alle linjer u/motpost


5. Du kan nå gå til fanen Åpne poster og kjøre en automerkingsprosess for kontoen.