Hvordan endrer jeg mva-periode?

Du kan endre mva-periode i regnskapsprogrammet, for eksempel fra to-månedlig til årlig. Dette kan du gjøre så lenge det ikke er aktive mva-meldinger dette året. Endringen vil gjelde fra og med det året du står i når du endrer innstillingen. Eventuelle slettede mva-meldinger fra før endringen vil ikke kunne hentes frem om du har endret mva-periode dette året. 

Skal du endre fra to-månedlig til årlig mva-periode, må du søke Skatteetaten om godkjenning først. Sjekk kriteriene og søk om endring på skatteetaten.no. 

1. Gå til Innstillinger og Regnskap

regnskapsprogram-endre-mva-periode-1

2. Bla ned til Periode og MVA. Velg ønsket mva-periode under valget Mva perioder


3. Legg merke til advarselen som kommer opp og trykk Utfør når du er innforstått med hvilken betydning det får for regnskapet dersom du endrer mva-periode.