Hvordan godkjenner jeg oppgaver som er tildelt meg?

Under Annet og Oppgaver og godkjenninger i venstremenyen finner du en fullstendig oversikt over oppgaver som er tildelt din bruker. Dette kan være regnskapsgodkjente betalinger, lønnskjøringer, timer eller leverandørfakturaer. 

Under fanen Godkjenninger ser du hva som er tildelt deg. Du får opp en forhåndsvisning av filen på høyre side. Klikk på nedtrekkslisten for å godkjenne, avvise eller tildele på nytt. Et fjerde valg, behandle, vil bli synlig hvis din bruker har tilgang til å viderefakturere leverandørfakturaer.

regnskapsprogram-godkjenninger-1

Når du godkjenner eller avviser, vil du få opp et nytt dialogvindu hvor du kan legge til en kommentar.


Hvis du vil tildele på nytt, kan du velge mellom å tildele til en bruker, basert på en regel eller til et team. Du velger henholdsvis bruker, regel eller team fra nedtrekkslisten. Du kan legge til en kommentar som følger oppgaven før du klikker på Tildel.


I fanen Oppgaver kan du også se og legge til dine personlige oppgaver. Disse inkluderer oppgavene du har lagt til i din huskeliste. Klikk på Legg til oppgave for å legge til en ny oppgave direkte i godkjenningsbildet. Denne kan tildeles til deg selv eller andre. Skriv inn oppgavetekst og velg brukeren du ønsker å tildele til fra nedtrekkslisten. Klikk på Lagre oppgave. Oppgaven vil da vises i den aktuelle brukerens oppgaveliste.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }