Hva er balanse?

Balansen er en del av regnskapet til bedriften din, og viser bedriftens økonomiske situasjon på et spesifikt tidspunkt, for eksempel per 31.12. 

Grunnen til at det heter balanse, er at den består av to sider som skal balansere og gå i null. På den ene siden finner du bedriftens eiendeler, det vil si de tingene bedriften eier. På den andre siden finner du egenkapital og gjeld, det vil si de pengene bedriften har brukt på å finansiere eiendelene. 

Regnskapskontoene som er innenfor 1000-tallet er eiendeler, mens 2000 er egenkapital og gjeld. 

Avstemming av balansen i steg 2 i årsavslutningsmodulen i SpareBank 1 Regnskap, danner grunnlaget for resten av årsavslutningen. Stegene videre i årsavslutningen, tar utgangspunkt i tallene som ligger i kolonnen Saldo for regnskapet. Derfor er det viktig at du tar en grundig gjennomgang av balansen, og forsikrer deg om at alt stemmer. 

Trenger du hjelp med årsoppgjøret?


Hvis balansen ikke stemmer med virkelig verdi, for eksempel hvis du har regnskapsført 30.000 kroner på bankkonto, mens årsoppgaven fra banken viser 29.500 kroner, så kan det bety at du ikke har bokført alt og det er noen åpne transaksjoner enten på regnskaps- eller banksiden.

Har du forskjeller andre steder, må du undersøke dette. Vi anbefaler at du går til Regnskap og Saldobalanse i menyen, og går inn på kontoen som har feil sammenlignet med de faktiske tallene. Legg ved en kommentar som dokumentasjon. Hvis du får en kontroll av Skatteetaten eller andre myndigheter, så har du dokumentasjon i form av vedlegg og dine kommentarer. 

Eksempler på viktige vedlegg:

  • Bankkonto som begynner med 1900: Last opp årsoppgaver fra banken. Stemmer ikke tallene i regnskapet med tallene i årsoppgaven, mangler det sannsynligvis noe.
  • Kvittering, faktura eller kontrakter på verdier som tilhører kontoer på 1000-tallet.
  • Har bedriften lån, anbefaler vi å legge ved lånekontrakt.
  • Leier du lokaler og deler av leien er periodisert, for eksempel på konto 1749: Last opp leiekontrakten eller faktura som vedlegg. 
  • Sjekk om momsoppgjør på konto 2740 har samme verdi som mva for termin 6 i samme år. Hvis det stemmer, kan du legge ved dokumentasjon for termin 6. 
  • I rapporter finner du aldersfordelt saldoliste for kunder og leverandører. Hent ut disse rapportene per 31.12, legg ved aldersfordelt for kunde på 1500 og aldersfordelt rapport for leverandør på 2400. Husk å legg ved en kommentar om hvordan du har avstemt disse to kontoene i avstemmingen. 
{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }