Hvordan oppretter jeg en ny timeart?

1. Gå til Timer i venstremenyen og velg Timearter. Her ligger det standardarter du kan bruke, men du kan også lage egne ved å klikke på Ny timeart


2. Legg inn Navn og Type på timeart.


3. For at timearten skal være fakturerbar må den være koblet mot et produkt (det er prisen på timearten, og ikke produktet, som er styrende). For at den skal kunne overføres til lønn må den være koblet til en lønnsart.