Hvordan lager jeg bokføringsregler for innbetalinger via autobank?

Du kan sette opp bokføringsregler for innbetalinger som kommer inn via autobank, for eksempel innbetalinger uten match eller innbetalinger du vil føre mot en spesiell konto.

1. Gå til Bank i venstremenyen og velg Innbetalinger. Klikk på de tre prikkene og velg Bokføringsregler bank.

regnskapsprogram-bokforingsregler-1

2. Klikk på Ny regel for å opprette en ny bokføringsregel. Du kan opprette så mange regler du vil. 

3. Legg inn beskrivelse og kriterier for regelen. Du kan ha flere kriterier for én regel. Klikk på + Legg til kriterie for å legge til et nytt kriterium. I feltet indikert med blank, skriver du inn det du ønsker at for eksempel fakturanummer skal være. Hvis du vil at kriteriet for at innbetalingen skal bli fanget opp av regelen er at et felt er tomt (for eksempel at betalingen mangler fakturanummer), lar du dette feltet stå uten innhold. Alle kriteriene for en innbetaling må være oppfylt for at innbetalingene skal bli fanget opp av bokføringsregelen.

Hvis du vil fjerne et filter, kan du klikke på minussymbolet til høyre.

4. Velg hvordan innbetalingen skal behandles:

  • Bokfør uten match: Velg dette alternativet hvis du ønsker at innbetalingen skal bokføres uten match. Den vil da føres mot en mellomkonto for innbetalinger. 
  • Ikke bokfør: Dette alternativet gjør at innbetalingen legger seg sammen med de andre innbetalingene under Alle, men innbetalingen vil ikke bli bokført. Dette er kun for å vise selve innbetalingen i listen.
  • Ignorer betaling: Hvis du velger å ignorere innbetalingen, vil den bli ignorert fullstendig. Du vil kun se den under Skjulte innbetalinger, og den kan ikke bokføres eller håndteres senere.
  • Bokfør til konto: Her kan du velge å bokføre innbetalingene mot en unik konto som erstatter mellomkonto for innbetalinger. Dersom du for eksempel velger konto 1900 her, vil disse innbetalingene krediteres konto 1900 og debiteres 1920 (eller hovedbokskonto som driftskonto er knyttet til).

Her er alle filtrene du kan bruke når du oppretter et nytt kriterium. Du kan for eksempel velge at regelen skal gjelde for alle innbetalinger som inneholder et unikt fakturanummer, en spesifikk beskrivelse, KID-nummer.


Hvis du har flere bokføringsregler, fungerer de slik at systemet sjekker den øverste regelen først, og deretter går videre til neste regel. Det betyr at hvis kriteriene i den første regelen er oppfylt for en innbetaling, vil denne regelen bli aktivert. Hvis du opplever problemer med at feil regel blir brukt for en bestemt innbetalingstype, kan du prøve å spesifisere reglene slik at de kun inneholder det som er unikt for de spesifikke innbetalingstypene.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }