Hvordan oppretter jeg en ny hovedbokskonto?

Denne funksjonen er kun tilgjengelig i komplett pakke. 

1. Gå til Regnskap i venstremenyen og velg Kontoplan

2. Klikk på Opprett ny. Til høyre får du opp en visning med blanke felter hvor du legger inn informasjon om den nye kontoen. 

3. Klikk Lagre

Informasjon om feltene:

  • MVA-kode: Velg riktig MVA-kode knyttet til hovedbokskontoen. 
  • Kontogruppe: Definerer hvor i balanse- og resultatrapporten kontoen havner. 
  • Valuta: Velg om det er valutatilknytning på kontoen. 
  • Forholdsmessig fradrag MVA: Velg satsgruppe for forholdsmessig MVA. 
  • PostPost: Hvis du setter hake her kan du post post-markere på en hovedbokskonto under åpne poster. 
  • Fordelingsnøkkel: Sett eventuell fordelingsnøkkel under kontooppsettet. 
  • Synlig: Hvis du setter hake her vil kontoen være synilg under bokføring og andre operasjoner. 
  • Sperret: Hvis du setter hake her vil du ikke kunne bokføre på kontoen. 
  • Sperre manuelle poster: Hvis du setter hake her vil systemet kunne bokføre mot hovedbokskonto, men manuell bokføring vil ikke være tillatt. 
  • Påkrevde dimensjoner: Velg eventuelle påkrevde dimensjoner