Hvordan oppretter jeg et team for timegodkjenning?

Hvis timene skal godkjennes, må du opprette et team.

1. Gå til Innstillinger i toppmenyen og velg Teams.

2. Klikk på Nytt team. I feltet for Teamnavn kan du redigere navnet på teamet. Legg til brukere under Bruker og tildel rolle under Ansvar. Alle brukere med rolle Leder eller Godkjenning vil kunne godkjenne timer og fungerer sånn sett som teamleder. Hvis det er flere på teamet som har disse rollene, må timene godkjennes av begge. Timebrukeren som skal sende timer til godkjenning trenger ikke å legges opp her.

Uavhengig av om timebrukeren er lagt til på teamet som beskrevet i punkt 2, må det likevel kobles et team mot vedkommende – som beskrevet under.


Legge til team på timebruker

1. Gå til Timer i venstremenyen og velg Timebrukere.

2. Klikk på aktuell timebruker som skal kobles mot teamet

3. I nedtrekksmenyen for Team velger du det aktuelle teamet som personen skal knyttes mot. Klikk på Lagre. Timelistene vil nå bli sendt til lederen for dette teamet.