Hvor finner jeg kontoutskrifter?

Gå til Bank i venstremenyen og velg Bankavstemming. Klikk på de tre prikkene og velg Se kontoutskrifter

bruke-bankavstemming-1

Når banktransaksjoner er lest inn via bankintegrasjon, vil du som hovedregel få én kontoutskrift per transaksjon. Det kan imidlertid være flere transaksjoner på én kontoutskrift. Kolonnen Antall poster viser hvor mange poster kontoutskriften inneholder, og du kan klikke direkte på tallet for å se disse postene.

Ved å klikke på ikonet for Avansert filtrering til høyre for Søk kan du filtrere etter for eksempel kontonummer. Da vil du kun se kontoutskrifter for valgt konto. Hvis du vil filtrere etter periode, må du skrive perioden i ISO-format, det vil si YYYY-MM-DD. 

Kolonnen Utført av viser henholdsvis hvilken bruker som har lastet opp kontoutskriftene, og hvilken dato de er lest inn. Hvis kontoutskriftene er registrert automatisk via bankintegrasjon, vil det stå Utført av SystemUser.

Noen ganger vil det være aktuelt å slette en kontoutskrift, for eksempel dersom du har mottatt doble filer fra banken, eller dersom du har opprettet en bankpost ved en feil. Alle bankposter som opprettes manuelt, vil vises som en egen linje i oversikten over kontoutskrifter, og kan slettes direkte fra dette bildet.

Ved å klikke på de tre prikkene på en kontoutskriftlinje, kan du velge Slett kontoutskrift eller Ferdigstill avstemming. Sistnevnte vil sende deg direkte til bankavstemming.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }