Hva betyr prisfaktor for gjentakende faktura?

Prisfaktor på gjentakende faktura avgjør hvilken periode produktprisen gjelder for. Du kan endre prisfaktor ved å trykke på pila i fanen Prisfaktor inne på den aktuelle gjentakende fakturaen. 

  • Velger du Fast vil produktprisen følge prisen som er satt på produktet uavhengig av hvilken periode det faktureres for. 
  • Valgene Pr. måned, Pr. kvartal og Pr. år vil gjøre at produktprisen gjelder for henholdsvis en måned, et kvartal eller et år. 

Eksempel med bruk av prisfaktor

Du har en gjentakende faktura med månedlig utsending, prisfaktor per kvartal og pris på produkt er 15 000 kroner. Dette gir en produktpris per faktura som tilsvarer 15 000 kroner/3 måneder = 5000 kroner per faktura. 

Dersom du har kvartalsvis utsending, prisfaktor per måned og pris på produkt er 15 000 kroner, vil produktprisen tilsvare 15 000 kroner * 3 måneder = 45 000 kroner per faktura. 


Avtaledato på gjentakende faktura

Dersom du benytter prisfaktor og første fakturadato er senere enn dato for oppstart av avtalen, må du sette avtaledato for at systemet skal beregne pris fra avtaledato til fakturadato. Dette vil ikke ha betydning dersom prisfaktor er satt til Fast

I feltet Avtaledato legger du inn datoen regnskapsprogrammet skal beregne pris fra. På første faktura vil kunden da bli fakturert for beregnet pris fra Avtaledato til Neste fakturadato, pluss påfølgende periode ut fra hvilken Prisfaktor du har registrert på den gjentakende fakturaen. 

I bildet øverst vil kunden faktureres for perioden 23.11-30.11 og 1.12-31.12 på samme faktura.