Hvordan redigerer jeg et bilag uten å kreditere?

Følgende variabler kan redigeres uten å kreditere eller korrigere hele bilaget: beskrivelse, KID, bilagstype, prosjekt og avdeling.

1. Gå til Regnskap i venstremenyen og klikk på Søk på bilag

2. Klikk på de tre kulepunktene i den aktuelle bilagslinjen og velg Rediger bilagslinje uten kreditering


3. Gjør ønsket redigering og klikk på Lagre

Merk at denne endringen bare vil gjelde for den valgte linjen og ikke hele bilaget.