Hvordan fører jeg bilag manuelt?

1. Gå til Regnskap i venstremenyen og klikk på Føre bilag


2. Klikk på ikonet for kolonneoppsett for å endre hvilke kolonner som skal ligge synlig i bilagsføringen.


3. Klikk på ikonet for vedlegg for å laste opp vedlegg til bilaget. Klikk så på Velg filer eller Hent fra innboks


4. Legg inn informasjon om bilaget i de valgte kolonnene og klikk på Lagre og bokfør