Hvordan registrerer jeg forskudd og trekk?

Forskudd brukes for å registrere utbetaling av enkeltforskudd. Systemet lager da en kvittering for signering og forskuddet trekkes på (de) neste lønnskjøring(ene).

Trekk brukes for å registrere utleggstrekk, bidragstrekk, fagforeningstrekk eller andre typer trekk. Trekkene legges automatisk på (de) neste lønnskjøring(ene).

1. Gå til Lønn i venstremenyen og velg Ansatte. 

2. Klikk på den ansatte du skal registrere forskudd eller trekk på. 

regnskapsprogram-ansatte-forskudd-trekk

3. Klikk på enten Registrer nytt forskudd eller Registrer nytt trekk


Registrere forskudd: 

 • Tekst til lønnspost: Legg inn teksten som skal være synlig ved lønnskjøring og på lønnsslipp. Denne kan redigeres i ettertid, selv om forskuddet er i bruk.
 • Lønnsart: Hent inn lønnsarten forskuddet skal bruke. Lønnsart 400 er vår standard lønnsart for forskudd. 
 • Fra og til dato: Legg inn start- og sluttdatoen for forskuddet. La feltet stå tomt hvis forskuddet skal være løpende.
 • Beløp: Legg inn totalbeløp for forskuddet. 
 • Avdrag: Legg inn avdragsbeløpet som skal trekkes for hver lønnskjøring. 
 • Arbeidsforhold: Legg inn arbeidsforholdet som gjelder for dette forskuddet. 
 • Dokumenter: Legg inn eventuelle dokumenter for intern bruk.
 • Historikk: En oversikt over lønnskjøringer der forskuddet er blitt brukt. 

Registrere trekk: 

1. Velg hvilken type trekk du skal lage.


2.
 Legg inn detaljer for trekket. Valgene du får opp avhenger av hvilken type trekk det er snakk om. 

 • Trekkmal: Hvis du allerede har opprettet en trekkmal kan du velge den her. Vi anbefaler å bruke trekkmal hvis du skal legge inn samme trekk på flere ansatte. 
 • Tekst til lønnspost: Legg inn teksten som skal være synlig ved lønnskjøring og på lønnsslipp.
 • Lønnsart: Hent inn lønnsarten trekket skal bruke. 
 • Fra og til dato: Legg inn start- og sluttdatoen til trekket. La feltet for sluttdato stå tomt hvis trekket skal være løpende.
 • Saldo: Gjelder utleggstrekk skatt og skal gjelde den totale summen. Vær oppmerksom på at dette feltet låses etter lagring.
 • Avdrag/Trekk: Legg inn et fast avdragsbeløp. Hvis det ikke skal være noe fast avdragsbeløp, velger du Avdrag prosent
 • Avdrag prosent: Legg inn avdragsprosent som beregnes ut fra bruttolønn. 
 • Arbeidsforhold: Legg inn arbeidsforholdet som gjelder dette trekket. 
 • Leverandør: Hvis du ønsker å utbetale dette trekket via remittering/autobank, må du legge til leverandør i dette feltet. (Ved registrering av fagforeningstrekk skal du alltid legge til leverandør). 
 • KID: Ønsker du å sende trekket via remittering/autobank, kan du fylle ut KID. 
 • Kontonummer: Dette feltet henter informasjon fra leverandør som er knyttet til trekket og er ikke redigerbart. 
 • Lag utbetaling: Huker du av for Lag utbetaling, kan trekket remitteres/sendes via autobank sammen med utbetalingene til de ansatte. Også med KID. 
 • Dokumenter: Legg inn eventuelle dokumenter til intern bruk.  
 • Historikk: En oversikt over lønnskjøringer der trekket er brukt.