Hvordan registrerer jeg forskudd og trekk?

På ansattkortet kan du legge inn forskudd og trekk på den ansatte. 

Forskudd brukes for å registrere utbetaling av enkeltforskudd.

Trekk brukes for å registrere utleggstrekk, bidragstrekk, fagforeningstrekk eller andre typer trekk. 
 

1. Gå til Lønn og Ansatte i menyen. Trykk deretter på den aktuelle ansatte. 

2. Under Forskudd og trekk velger du om du skal registrere nytt forskudd eller nytt trekk. 

3. Fyll ut nødvendige opplysninger for enten forskudd eller trekk. Trykk Lagre når du er ferdig.


Registrer forskudd: 

1. Tekst til lønnspost: Skriv inn teksten som skal være med på lønnsposten når du beregner lønn. 

2. Lønnsart: Hent inn lønnsarten forskuddet skal bruke. Lønnsart 400 er vår standard lønnsart for forskudd. 

3. Fra og til dato: Legg inn start- og sluttdatoen til forskuddet. Hvis forskuddet ikke har noen sluttdato lar du feltet stå tomt. 

4. Beløp: Legg inn totalbeløpet for forskuddet. 

5. Avdrag: Legg inn avdragsbeløpet som skal trekkes for hver lønnskjøring. 

6. Arbeidsforhold: Legg inn arbeidsforholdet som gjelder dette forskuddet. 

7. Dokumenter: Legg inn dokumenter som tilhører forskuddet. 

8. Historikk: Lønnsavregninger der forskuddet er brukt vil havne i denne oversikten. 


Registrer trekk: 

Velg hvilken type trekk du skal lage. Når du har valg et trekk får du opp et nytt vindu. Under ser du forklaring på alle valg du kan få opp. Valgene du får opp avhenger av hvilket trekk du velger. 

1. Tekst til lønnspost: Skriv inn teksten som skal være med på lønnsposten når du beregner lønn. 

2. Lønnsart: Hent inn lønnsarten trekket skal bruke. 

3. Fra og til dato: Legg inn start- og sluttdatoen til trekket. Hvis trekket ikke har noen sluttdato lar du feltet stå tomt. 

4. Start trekk på Fra dato/Stopp trekk på Til dato: Hvis disse valgene aktiveres vil trekk avkortes dersom dato faller innenfor lønnsavregningsperioden. 

5. Saldo: Legg inn totalbeløpet til trekket. 

6. Avdrag: Legg inn et fast avdragsbeløp. Hvis det ikke skal være noe fast avdragsbeløp, velger du Avdrag prosent

7. Avdrag prosent: Legg inn avdragsprosent som beregnes ut fra bruttolønn. 

8. Arbeidsforhold: Legg inn arbeidsforholdet som gjelder dette trekket. 

9. Leverandør: Hvis du ønsker å utbetale dette trekket via remittering/autobank, må du legge til leverandør i dette feltet. (Ved registrering av fagforeningstrekk skal du alltid legge til leverandør). 

10. KID: Ønsker du å sende trekket via remittering/autobank, kan du fylle ut KID. 

11. Kontonummer: Dette feltet henter informasjon fra leverandør som er knyttet til trekket og er ikke redigerbart. 

12. Lag utbetaling: Huker du av for Lag utbetaling, kan trekket remitteres/sendes via autobank sammen med utbetalingene til de ansatte. Også med KID. 

13. Dokumenter: Legg inn dokumenter som tilhører trekket. 

14. Historikk: Lønnsavregninger der trekket er brukt vil havne i denne oversikten.