Hvordan registrerer jeg kvitteringer?

1. Gå til Utgift og Innboks i menyen.

2. Huk av for kvitteringen du skal registrere, og trykk på Registrer. I nedtrekksmenyen som dukker opp, velger du Registrer kvittering.

Registrere kvittering.

3. Under Betalingsinformasjon legger du først inn leverandør. Velg en eksisterende leverandør ved å trykke på forstørrelsesglasset, eller opprett ny ved å trykke på + Opprett ny leverandør når valget dukker opp.

Velg deretter bankkontoen kjøpet ble gjort fra, og datoen kjøpet ble gjort.

4. Under Regnskap registrerer du først kostnadskontoen som passer for kjøpet. Trykk på forstørrelsesglasset for å få opp en liste over kostnadskontoer.  Programmet har Smart bokføring, som vil si at det foreslår en kostnadskonto basert på hva som er lagt inn mot  leverandøren tidligere. Se gjerne over forslaget for å være sikker på at det blir riktig for ditt regnskap. Skal kostnaden fordeles på forskjellige kostnadskontoer, åpner du flere linjer ved å trykke på + Legg til flere konteringslinjer. 

Deretter legger du inn beløp og riktig MVA-kode.

5. Trykk på Bokfør. Når kvitteringen er bokført blir den tildelt et bilagsnummer.