Hvordan utbetaler jeg et utestående beløp?

Fra oversikten over åpne poster kan du utbetale et utestående beløp til kunde, leverandør eller ansatt, for eksempel hvis det foreligger en dobbel innbetaling eller avvik i betalt beløp.

1. Gå til Regnskap og Utestående i menyen for å finne oversikten over åpne poster. 

2. Velg KundeLeverandør eller Ansatt fra nedtrekksmenyen for åpne poster.

3. Søk opp den aktuelle reskontroen. 

4. Finn beløpet det gjelder, trykk på de tre prikkene og velg Betal/Tilbakebetal beløp.


5. I dialogvinduet som åpner seg får du en oversikt over betalingsdetaljene. Disse kan du endre. Vær særlig oppmerksom på at beløp og kontonummer til mottaker er korrekt.

Når du velger Legg til betaling legger betalingen seg i utbetalingslisten i bankmodulen. Du finner den altså igjen under Bank og Utbetalinger i menyen.