Hvordan overfører jeg timer til lønn?

Hvis du har ansatte på timelønn, kan du overføre timer til en lønnskjøring.

Før du overfører timene, må du sørge for at timearten som brukes er koblet mot en lønnsart, og at timebrukeren er knyttet mot en ansatt. Har du disse koblingene på plass, kan du gå direkte til steg 3 nedenfor som viser hvordan du overfører timer til en lønnskjøring. 

1. Gå til Timer i venstremenyen og velg Timearter. Klikk deg inn på den aktuelle timearten og sørg for at den er koblet mot en lønnsart. 

Legge til bankkonto.

2. Gå til Timer i venstremenyen og velg Timebrukere. Klikk på den aktuelle timebrukeren og gå til fanen Detaljer. Her knytter du timebrukeren opp mot ansatt. 


3. Opprett en ny lønnskjøring.  Klikk på Overføringer og velg Overfør timer til lønn. Merk at timene som skal overføres må være godkjent.


4. Sett hake foran timene som skal overføres til lønnskjøringen.


Du kan endre timene etter at de er overført. Endringene vil kun påvirke lønnskjøringen og ikke de godkjente timene.