• Det er ingen krav om at du må bruke en regnskapsfører, men det er ditt ansvar at regnskapet blir riktig ført. Hvis det er andre enn bedriftens ansatte som skal føre regnskapet, er det krav om at dette er en autorisert regnskapsfører og skriftlig avtale skal inngås.