Hvordan tilbakefører man penger fra en skattetrekkskonto?

Henvend deg til skatteetaten lokalt og be om en bekreftelse på at tilbakeføring kan gjennomføres. Du kan også søke om å frigi midler fra skattetrekkskonto på skatteetaten sine sider.

Bekreftelsen sendes til bedrift.kundesenter@rhbank.no, og banken gjennomfører så transaksjonen.