Jeg får feilmelding når jeg prøver å hente filer i nettbanken.

  • Hvis du får opp "Filoverføring feilet" eller "Katalog og/eller fil ugyldig"
    Sjekk at du har tilgang til stasjonen og katalogen filen er lagret i.

  • Hvis du får opp "fakepath" i filstien
    Når det blir lagt opp filstier kan det noen ganger hende at de blir oversatt til "fakepath".