Hva er SEPA og ISO 20022 XML?

SEPA står for Single Euro Payments Area, og er et felles betalingsområde for euro som skal gjøre det lettere å handle på tvers av land tilhørende EU/EØS i Europa. ISO 20022 XML er det nye formatet for innsending av betalingsfiler som skal benyttes for betalinger i euro innen SEPA og som har vært gjeldende fra 31. oktober 2016.

Les mer om nytt filformat for euro-betalinger.