• Daglig leder har tilgang automatisk, og kan logge inn i vår pensjonsportal.

    Informasjon ligger under Dokumenter -> Kontoutdrag.