• Når kan de ansatte ta ut pensjon?
    Ansatte kan tidligst ta ut alderspensjonen fra de fyller 62 år. De må selv bruke det elektroniske skjemaet for å starte utbetalingen.

    Hvorfor er «Endringer i perioden» negativ? 
    Ansatte som slutter i løpet av året, får med seg sin oppsparte kapital i et pensjonskapitalbevis.

    Hva gjør jeg om jeg ønsker å endre noe på avtalen?
    Du kan gjøre de aller fleste endringer selv og se dokumenter tilknyttet avtalen i vår kundeportal. Logg inn på www.forsikring.sparebank1.no.