Hvilke fondstyper kan bedriften velge mellom?

Bedriften kan velge mellom aksjefond, rentefond og kombinasjonsfond. 

Aksjefond: Et aksjefond består av eierandeler i flere børsnoterte selskaper. Dette betyr at du ved å investere i et aksjefond indirekte eier aksjer i de ulike selskapene som fondet har investert i. Bedriften tjener penger hvis den samlede verdien av selskapene i fondet stiger. Aksjefond passer for deg som ønsker høy avkastning og tåler at investeringene svinger i verdi.

Aksjefond kan være indeksfond eller aktivt forvaltede fondHer kan du lese mer om forskjellen på aktivt forvaltet fond og fond som følger en index.

Rentefond: Ved å spare i rentefond låner du i praksis bort pengene dine til flere selskaper. Du tjener penger på renten som selskapene betaler på lånet. I et rentefond tjener man ikke like mye som i et aksjefond, men det er en mer forutsigbar investeringsform fordi risikioen er lav.

Kombinasjonsfond: Et kombinasjonsfond består av både aksjefond og rentefond, og det er forholdet mellom disse som avgjør kurssvingninger og forventet avkastning. Vi anbefaler som utgangspunkt ikke kombinasjonsfond til bedrifter, siden det kan medføre høyere skatt.

Se også:
Plassering i fond for bedrifter
Oversikt over alle fond vi tilbyr