Egen pensjonskonto

De nye reglene om egen pensjonskonto er lovbestemt og innebærer at dine ansatte vil få samlet all sin innskuddspensjon, både fra dagens avtale, og det som de ansatte har tjent opp hos tidligere arbeidsgivere, på én konto.

Ikon nettbank bedrift underavtale

Bedre oversikt over egen pensjon da alt er samlet på ett sted.

Mer effektiv forvaltning.

Ikon, sparegris

Ansatte får med seg opptjent pensjon selv om arbeidsforholdet avsluttes før det har gått 12 måneder.

Det forventes at de nye reglene for egen pensjonskonto blir innført 1. januar 2021.

De ansatte kan selv velge hvor de vil ha pensjonen sin

De har tre muligheter:

1. Passivt samtykke – Den ansatte foretar seg ikke noe 

Oppspart alderspensjon fra tidligere innskuddspensjoner blir automatisk flyttet til nåværende sparing i innskuddspensjon hos oss.

2. Reservasjon – Tidligere oppspart kapital flyttes ikke

Ansatte kan reserve seg mot å flytte tidligere pensjonssparing til oss. Tidligere oppspart alderspensjon vil da forvaltes hos selvvalgt leverandør, mens nåværende sparing fortsetter i SpareBank 1.

3. Selvvalgt – Nåværende og tidligere sparing flyttes

Ansatte kan også velge å flytte ut nåværende sparing av alderspensjon til en annen selvvalgt leverandør, slik at alt samles hos selvvalgt leverandør.

Hva betyr dette for din bedrift?

Hvem gjelder egen pensjonskonto for?

Egen pensjonskonto gjelder for ansatte som har innskuddspensjon og pensjonskapitalbevis. Det omfatter ikke ytelsespensjon, fripoliser, IPS og annen privat pensjonssparing. 

snekker