Egen pensjonskonto

Egen pensjonskonto er en lovbestemt konto der dine ansatte får samlet all sin innskuddspensjon – også fra tidligere arbeidsgivere.

Når kommer egen pensjonskonto og hvem gjelder det for?

Egen pensjonskonto kommer 1. januar 2021 og gjelder ansatte som jobber i en bedrift som har innskuddspensjon med investeringsvalg som pensjonsordning. Kontoen vil også inkludere pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsforhold og enkelte private pensjonsprodukter med samme skatteregler som innskuddspensjon.

Dette må du som arbeidsgiver vite om egen pensjonskonto

Egen pensjonskonto er en lovbestemt konto, og det er Stortinget som har vedtatt den.

Det innebærer at all pensjon skal samles i én konto, både fra dagens arbeidsgiver og fra tidligere arbeidsforhold.

Når alt er samlet på ett sted, får de ansatte bedre oversikt, forvaltningen blir mer effektiv, og kostnaden blir mindre. Lavere kostnader = mer pensjon til de ansatte. De ansatte kan selv velge hvor de vil ha pensjonen sin.

Faktura for alle ansatte - som i dag

Du får fortsatt månedlig faktura for alle dine ansatte. Hvis noen velger å flytte sparingen til et annet pensjonsselskap, videresener vi sparingen til de selskapene dine ansatte har valgt. Du trenger ikke tenke på denne fordelingen.

Kostnader - nesten som i dag

Det er ingen ekstra kostnader i forbindelse med oppspart pensjon fra tidligere arbeidsforhold.

Det er ikke endringer i reglene om alder og stillingsprosent. Det vil si at ansatte som er under 20 år og ansatte som har mindre enn 20 % stilling fortsatt skal holdes utenfor pensjonsavtalen hvis ikke bedriften selv har avtalt andre regler.

Har bedriften din ansatte i korte perioder, kan du få noe høyere pensjonskostnader. De nye reglene sier at også ansatte som slutter før det har gått 12 måneder, får med seg oppspart pensjon.

Informasjon til de ansatte

Som bedrift har du ansvar for å informere dine ansatte om egen pensjonskonto, og hvilke valgmuligheter de har. For å gjøre det enkelt for deg hjelper vi deg med den informasjonen du trenger slik at både bedriften og dine ansatte er godt forberedt når egen pensjonskonto kommer. Se informasjonsmateriell her.

Nei, all pensjon den ansatte har når loven trer i kraft, overføres automatisk til bedriftens pensjonsavtale.

Hvis den ansatte ikke vil at tidligere oppspart pensjon skal overføres til bedriftens pensjonsavtale, må han eller hun enten reservere seg eller flytte pensjonen til en annen leverandør. Les mer om hvilke valgmuligheter dine ansatte har ved innføring av egen pensjonskonto

SpareBank 1 vil fortsatt være leverandøren du forholder deg til. Du vil bli fakturert for alle ansatte månedlig, selv om noen ansatte velger å flytte pensjonen sin til en annen leverandør. Vi tar oss av de ansattes valg og fordeling av sparingen, når du har betalt fakturaen. Om enkelte ansatte velger å flytte til en annen leverandør vil de likevel være ivaretatt av risikodekningene på bedriftsavtalen du har hos oss.

Egen pensjonskonto gjelder ikke:

  • ansatte i offentlig sektor, i kommune eller stat.
  • ansatte i bedrifter som har ytelsespensjon som pensjonsordning.
  • ansatte i bedrifter som har hybridpensjon som pensjonsordning.

Egen pensjonskonto forklart

Hva er egen pensjonskonto?
 

Video placeholder image

Hva betyr egen pensjonskonto for deg som arbeidsgiver?

Video placeholder image

Hva betyr egen pensjonskonto for dine ansatte?

Video placeholder image

Hvorfor er det smart å samle pensjonen hos oss?

Video placeholder image

Disse valgmulighetene har dine ansatte:

1
Samle all pensjon hos oss
Pensjon fra tidligere og dagens arbeidsgiver flyttes automatisk inn på egen pensjonskonto hos oss, som er din bedrifts pensjonsselskap. Den ansatte trenger ikke å gjøre noe, og det kalles "passivt samtykke".
2
Ikke flytte tidligere oppspart pensjon til oss
Den ansatte tar et aktivt valg om å ikke samle pensjon fra tidligere arbeidsgivere hos oss, som er din bedrifts pensjonsselskap. Tidligere opptjent pensjon blir stående der det er, eller kan flyttes fritt til andre pensjonsselskap.
3
Flytte pensjonen sin til et annet selskap
Den ansatte velger å flytte hele eller deler av pensjonen sin til et annet pensjonsselskap.

Lurer du på hva egen pensjonskonto betyr for deg som privatperson? Her finner du mer informasjon


Informasjonsmateriell

Med egen pensjonskonto får bedriften et økt informasjonsansvar til de ansatte. I tiden fremover vil vi jevnlig oppdatere informasjonsmateriellet nedenfor så både bedriften og de ansatte er godt forberedt når de nye reglene trer i kraft.