Hva er en åpen post?

Begrepet åpen post refererer til transaksjoner som ikke er avsluttet eller avregnet i regnskapet. Typiske eksempler er hvis kunden din ikke har betalt fakturaen du har sendt, eller at du selv ikke har betalt en faktura du har mottatt. 

Illustrasjon av mann som forklarer åpen post til kvinne foran en tavle

Oversikt over åpne poster

Alle åpne poster finner du i det som kalles en reskontro. Dette er en underkonto til de andre regnskapskontoene dine. Det er lovpålagt å ha en reskontro for alle kundene og leverandørene dine når du fakturerer.

Når du går inn i oversikten over åpne poster i regnskapet, ser du saldoen på alle reskontroene dine. Dersom denne ikke er null, har du en åpen post i regnskapet. Ved å bruke reskontrooversikten får du en god oversikt over hva som er fakturert og betalt, og hvem du har noe uoppgjort med. 

Med en gang en faktura registreres som betalt, lukkes denne posten, og handelen registreres som oppgjort i regnskapet ditt.


Andre eksempler på åpne poster

Åpne poster er ikke bare ubetalte fakturaer. Det kan også være en transaksjon som ikke er knyttet mot en annen i for eksempel bankavstemmingen eller på en hovedbokskonto. Hvis du for eksempel på bankavstemmingen har 100 kroner på kontoutskriften som ikke er bokført i regnskapet, har du en åpen post på bank. I motsatt fall ville du hatt en åpen post i regnskapet.

Et annet eksempel er når du periodiserer en faktura, så fordeler du den over flere regnskapsperioder. Du gjør da en debetføring mot en periodiseringskonto i balansen på hele fakturasummen. Hver måned som fakturaen gjelder for kostnadsfører du i debet på en resultatkonto med den samme periodiseringskontoen i kredit. På slutten av hver periode tar du en avstemming der du krysser den opprinnelige debetføringen (hele fakturasummen) mot kreditføringen (kostnadsføringen). Inntil periodiseringen er ferdig vil det da stå en åpen post på den aktuelle periodiseringskontoen. Dette er ikke feil, men vil være en åpen post som må dokumenteres.