Hva er bruttolønn?

Når vi snakker om lønn dukker gjerne begrepene bruttolønn og nettolønn opp. Hva er bruttolønn, egentlig? 

Illustrasjon av mann som forklarer bruttolønn foran en tavle

Bruttolønn = det du tjener

Når det kommer til lønn skilles det mellom bruttolønn og nettolønn. Enkelt forklart er bruttolønn inntekten du har før det trekkes fra fradrag og skatt. Nettolønn på den andre siden er lønnen som blir utbetalt på konto. 

Bruttolønn inkluderer vanligvis fastlønn, overtidsbetaling, bonuser og eventuelt andre tillegg. Både timelønn, månedslønn og årslønn blir alltid oppgitt i brutto. På lønnsslippen vil både brutto- og nettolønn være spesifisert.


Illustrasjon av kalkulator for å regne ut bruttolønn

Hvordan regne ut bruttolønn? 

Hvis du driver en bedrift og betaler ut lønn, vil lønnen du faktisk betaler ut til den ansatte være nettolønn. Resten av bruttolønnen betales i skatt til Skatteetaten. 

Hvis den ansatte vil regne seg frem til hva bruttolønnen er, ser regnestykket slik ut: 

nettolønn x 100 / (100 – skattetrekk) = bruttolønn

Eksempel: 

  • Den ansatte har fått utbetalt en nettolønn på 25.200 kroner og lurer på hva bruttolønnen var den måneden
  • Den ansatte har lagt inn skattetrekk på 37 prosent i skattekortet
  • Brutto månedslønn vil da være på 40.000 kroner

 

Ansatte på nettolønnsordning

Om du har ansatte på nettolønnsordning har Skatteetaten en kalkulator for å regne ut nettolønn til bruttolønn. 


Hvorfor skiller vi på bruttolønn og nettolønn?

Hovedgrunnen til at vi skiller på bruttolønn og nettolønn er at nettolønn vil variere, og at det derfor er mest ryddig for alle parter å forholde seg til brutto.

En annen viktig grunn til å skille på brutto og netto er at forbrukermarkedet bruker nesten utelukkende bruttopris, mens på bedriftsmarkedet er det vanlig å bruke nettopriser.