Duett Økonomi

Passer for små og mellomstore bedrifter, og er det mest brukte systemet i landbruk og andre primærnæringer. Det har også løsninger som er spesielt tilpasset bygg og anlegg, eiendom, advokater og regnskapskontor.

Tripletex

Hvorfor velge Duett Økonomi?

Grønn hake.

Automatisk flyt sparer tid

Automatiskt flyt av bilag og betalinger sparer mye tid. Regnskapet er alltid oppdatert, og blir et godt styringsverktøy for bedriften.

Grønn hake.

Enkelt å føre bilag

Det enkelt å føre både regnskap og bilag. Digitale og manuelle transaksjoner blir effektivt gjennomført.

Grønn hake.

Rask fakturering

Faktureringen er rask og fakturaer blir bokført automatisk når de sendes. Du kan også lage tilbud og ordrebekreftelser.

Grønn hake.

Timeregistrering og lønn

Timer føres i en egen app som er perfekt for håndverkere, entreprenører, konsulenter og regnskapsførere. Det er enkelt å kjøre lønn og få oversikt over ferie, fravær og mye mer. 

Grønn hake.

Visuell rapportering og analyse

Oversiktlig og interaktiv rapportering, og mulighet for å se detaljer om regnskap, kunder, leverandører og prosjekter. Med digitale bilag klikker du deg enkelt helt ned til bilagsbildet.

Grønn hake.

Egetutviklet årsoppgjør

Årsoppgjøret er en unik og integrert del av økonomisystemet. Veiviseren hjelper deg gjennom årsoppgjøret, uansett hvilken selskapsform du har.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }