SpareBank 1 Regnskap versjon 175

Disse funksjonene og utbedringene ble lansert i regnskapsprogrammet vårt 12. september 2022.

Regnskap

Mva-melding 

Vi har gjort flere forbedringer på mva-meldingen og innført en mindre endring i metodikken for bilag som bokføres i fullførte terminer. Til nå har disse føringene automatisk lagt seg i neste åpne termin, og blitt inkludert i denne ved innsending. Du kan fortsatt rapportere på denne måten i den nye mva-meldingen, men det må gjøres som et aktivt valg. Som systemstandard vil bilag havne i terminen de dateres til, men i oversiktsbildet vil systemet si fra om du har føringer fra gamle terminer som kan inkluderes i innsendingen.* Dermed kan du selv velge om du vil sende inn ny mva-melding for tidligere innsendt termin, eller inkludere føringene fra gammel termin i ny innsending. 

*Merk at den nye funksjonen ikke åpner lukkede perioder. Er dette en del av deres rutine etter å ha sendt inn mva-melding, vil ikke dette endre deres nåværende rutiner. 

Vi anbefaler å lese hjelpeartiklene under for å få oversikt over de nye funksjonene: 


Lønn 

Ansattreskontro 

Ansattreskontro er nå tilgjengelig i systemet. Det betyr at du kan gjøre kobling mellom ansatt og reskontro, og at reiserregninger og utlegg kan utbetales via lønn. 

Vi anbefaler å lese hjelpeartiklene under for å få oversikt over oppsett og bruk av funksjonen:


Salg 

Prisavtaler

Funksjonen prisavtaler har fått nytt utseende.


Bankavstemming

Differanse innbetalinger

Dersom det er en differanse på 10 kroner eller mindre mellom innbetaling og bokført beløp kan du nå bokføre differanse mot konto for øredifferanse og avstemme postene i én operasjon.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }