SpareBank 1 Regnskap versjon 185

Disse funksjonene og utbedringene ble lansert i regnskapsprogrammet vårt 27. januar 2023. 

Lønn

 • Oppdatere firmabilsatser
  Satser for firmabil er nå oppdatert. Dersom du har opprettet regnskapsår for 2023 før dette, må du oppdatere firmabilsatsene manuelt. Slik gjør du det. 

 • Varsel ved feil innrapportering av timelønn 
  Dersom du innrapporterer timelønn med timeantall på over 300, eller som vil gi en timelønnssats på over 10.000 kroner, får du nå et varsel som gjør oppmerksom på feilen før innsending. Les mer om feilmeldingen og hva du må gjøre for å korrigere hos Skatteetaten.

 • Sperre på sletting av lønnskjøring
  Hvis det er sendt inn a-melding på en lønnskjøring kan denne ikke slettes. Det er fortsatt mulig å nullstille.

 • Varsel ved endring av AGA-sone
  Hvis du endrer arbeidsgiveravgiftssone får du nå spørsmål om endringen skal gjelde fra oppstart av firmaet eller fra en gitt dato. 

Regnskap 

 • Sperre på dimensjonsfelt
  Dimensjonsfeltet i fakturahodet på en leverandørfaktura eller regning er nå sperret når faktura er bokført.

 • Nytt felt for totalbeløp på kvittering og tilbakebetaling 
  Det er lagt til et felt for totalbeløp på kvittering og tilbakebetaling, slik det er på regninger. Hvis du har en kvittering du ønsker å splitte på flere kostnadskontoer, kan du nå legge inn totalbeløpet på hovednivå, slik at det blir enklere å kontrollere at totalsummen stemmer.

Salg 

 • Timeliste på faktura
  Timeliste som legges ved faktura viser nå timer til ordre i stedet for medgått tid.