Illustrasjon av fjell telt mennesker som fisker og går på tur

Bærekraft - en enkel guide for bedrifter

Her kan du lese om hva som menes med bærekraft
4 trinn til hvordan du starter med bærekraft
Verktøy du kan bruke i bærekraftsarbeidet

Bærekraftsveileder

Vi har laget en superenkel veileder for bedrifter uten egen bærekraftsavdeling. Eller for deg som er nyansatt innen bærekraft og ikke helt vet hvor du skal starte. Veilederen gir deg en oversikt, en innføring i hvor du skal starte, den hjelper deg i gang og henviser til ulike smarte kilder. 

Hva lærer du med veilederen?

Bærekraftsveilederen er laget som et E-læringsverktøy med ulike oppgaver og er delt inn i kapitler:

  • Hva er egentlig bærekraft? (del 1)
  • Rammeverk og forkortelser det er lurt å kjenne til (del 1)
  • Hva er godt og dårlig bærekraftsarbeid – og hvorfor vinner alle priser (del 2)
  • Hvilke verktøy kan jeg bruke? (del 2)
  • En tidslinje for milepæler innen bærekraftig utvikling (del 2)

Opptak av webinarer

Her finner du webinar-opptak om bærekraftsveilederen for små og mellomstore bedrifter. I webinarene møter du Karoline Bakka Hjertø, leder for bærekraft i SpareBank 1 Østlandet.

Bærekraftsveileder for store og mellomstore bedrifter. Webinar trinn 1

Video placeholder image

Bærekraftsveileder for store og mellomstore bedrifter. Webinar trinn 2

Video placeholder image

Bærekraftsveileder for store og mellomstore bedrifter. Webinar trinn 3

Video placeholder image

Bærekraftsveileder for små og mellomstore bedrifter.

Video placeholder image

Bærekraft - en superenkel guide for små og mellomstore bedrifter uten egen bærekraftsansvarlig.

Video placeholder image

Bærekraftsarbeid i bedriften: slik kommer du i gang!

Video placeholder image

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }