Bærekraft i idrettslaget

Idretten er en viktig pådriver for å skape forståelse og engasjement for bærekraft. 


Slik kan idrettslaget jobbe med bærekraftsmålene

For å bidra i arbeidet med bærekraft, bør idrettslaget jobbe målrettet innenfor tre overordnede dimensjoner: Grønn omstilling, sosial inkludering og ansvarlig drift.

Grønn omstilling 

Hvilke miljøtiltak jobber dere målrettet med i hverdagen? Bruk gjerne disse kjørereglene: 

 • Vi skal redusere matsvinn.
 • Vi kildesorterer og panter tomgodset vårt.
 • Vi serverer kortreist mat på arrangementer.
 • Vi har fokus på gjenbruk.
 • Vi oppfordrer til å gå, sykle, reise kollektivt eller samkjøre til og fra trening.
 • Vi har iverksatt tiltak for å unngå at granulat fra kunstgressbane havner i naturen. 
 • Vi bruker sparepærer i egne anlegg.

Sosial inkludering 

Hvordan jobber dere med å ta ned barrierer for barn og unges deltakelse i idretten?

Barrierene kan være knyttet til

 • kjønn
 • kultur 
 • økonomi
 • fysiske forutsetninger 


Ja til brukt!
Som bank er vi spesielt opptatt av å ta ned de økonomiske barriererne. Med "Ja til brukt" ønsker vi å gi flere muligheten til å være med i fellesskapet. 

Ansvarlig drift

Har idrettslaget gode løsninger for økonomistyring og drift?

For å ivareta idrettens egne lovkrav og gjøre hverdagen enklere i idrettslaget, bør dere sørge for å ha:

 • Nettbank med dobbel godkjenning av betalinger. 
 • Regnskapsprogram som er koblet samme med både nettbank og KlubbAdmin.

Regnskap og bank på samme sted

Alt rundt idrettslagets økonomi samles på ett sted, samtidig som lovkravene for idretten ivaretas. Les mer om regnskap

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }