• Helseforsikringen dekker ikke psykolog- og psykiatritjenester.