Hvilke forsikringer gir utbetaling ved dødsfall?

Det finnes flere forsikringer som gir utbetaling til etterlatte ved dødsfall.

Den vanligste dødsfallsforsikringen er livsforsikring. Der du velger hvilken forsikringssum som skal utbetales ved dødsfall, slik kan de etterlatte kan betale ned gjeld og beholde for eksempel hus, bil og hytte ved ditt frafall.

Reiseforsikringen har også en dekning for dødsfall. Forsikringen gir utbetaling til de etterlatte dersom noen i familien dør i ulykke. Reiseforsikringen har også dekning for hjemreise ved dødsfall eller alvorlig sykdom i din nærmeste familie.

Yrkesskadeforsikring er en forsikring alle arbeidstakere er lovpålagt å kjøpe for sine ansatte. Dersom du dør som følge av yrkesskade vil forsikringen gi utbetaling til de etterlatte. Yrkesskadeforsikringen kan også utvides med fritidsulykkeforsikring som gir utbetaling ved dødsfall utenom arbeidet.

Hvis et barn dør mottar foreldrene en engangsutbetaling fra barneforsikringen. Dersom en av foreldrene dør betaler forsikringsselskapet barneforsikringen frem til barnet blir 20 år.

Ulykkesforsikringen gir også utbetaling ved dødsfall som følge av ulykke, til de etterlatte.