Hva gjør jeg når vannrørene fryser?

Hvis de frosne vannrørene eller avløpsrørene er tilgjengelige, kan du prøve å tine rørene med en hårføner direkte på det frosne stedet. Unngå å bruke gassbrenner eller varmepistol for opptiningen, eller banking på rørene.

Hvis det er rør i rør kan du prøve å tine opp ved hjelp av en støvsuger. Åpne vannkrana der vannrøret er fryst, for eksempel kjøkkenet. Ta med støvsugeren til fordelerskapet, og finn røret som går til krana. Start støvsugeren for å suge varmt luft gjennom ytterrøret (trekkrøret) fra kjøkkenet. Når vannet starter å renne fra krana på kjøkkenet, er røret tint. Fortsett å la vannet renne en stund, slik at resten av isen i røret også smelter. Hvis det lekker vann fra trekkrørene etter opptining, kan røret være sprukket og må byttes. Steng av hovedkrana og kontakt en rørlegger. 

Vær hjemme mens du tiner rørene, slik at du raskt oppdager hvis det oppstår en vannlekkasje.

Hvis røret er i bakken/utenfor huset kan du melde ifra til Fremtind. Deretter kan du bestille rørlegger som hjelper deg med å tine det frosne røret. Hvis du har bygningsforsikring (hytte- eller husforsikring) dekker vi tining av rør utenfor huset, minus egenandelen din.

Får du vannskade og du har en FG-godkjent vannstopper slipper du egenandel på inntil 6.000 kroner, hvis vannstopperen forhindrer en større skade.

Få veiledning og meld om frosne rør


Strømsparing og lave temperaturer er en farlig kombinasjon

Det er forståelse for at mange vil spare strømutgifter, men det kan gi mye større kostnader på sikt. Det er viktig at du har på nok varme slik at vannet i rørene dine ikke fryser. Om du ikke har tilstrekkelig med varme på våtrom og rom med rør, kan du risikere å måtte ta deler av regningen selv om du skulle få en frost- eller vannskade.
 

Se også:

Er jeg dekket for vannskader?
Dekker forsikringen skader ved snø på taket?
Hva er sikkerhetsforskrifter for hus og hytte?
Dekker husforsikring ansvar?
Dekker forsikringen drivhuset mitt?
Dekker forsikring drenering?

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }