Gjelder båtforsikringen hvis jeg skader motoren på båten eller vannscooteren?

Hvis du har båtforsikring med toppkasko og båten/vannscooteren er yngre enn 10 år får du dekket:

  • Skade på båt og motor hvis kjølesystemet slutter å virke. 
  • Plutselige skader på deler som motor, gir, aksling, elektronisk motorstyring og bensinsystem.
  • I noe tilfeller må båten/vannscooteren demonteres og undersøkes for å finne ut om vi dekker skaden. Vi betaler kostnaden for dette hvis den er større enn egenandelen din.
     

Har du hatt skade på båten?

 

Se også: