Hva er karenstid?

Karenstid betyr det samme som ventetid eller karantenetid. Reglene for karenstid er forskjellig fra forsikring til forsikring.

Hva er karenstid for dyreforsikringene?
Dyreforsikringene våre har karenstid, som betyr at forsikringen ikke dekker sykdommer/lidelser som viser symptomer i en gitt karensperiode etter at forsikringen ble kjøpt og startet. Er det første gangen du kjøper en dyreforsikring er karenstiden:

  • 20 dager (60 dager ved allergi-, hud- eller øreproblemer).

Når tilsvarende forsikringen blir flyttet fra et annet forsikringsselskap til oss, vil det i hovedsak ikke være karenstid. Karenstiden gjelder likevel hvis du gjør endringer i forsikringen når du flytter den, men kun for den delen som er endret. For eksempel hvis du utvider forsikringen med flere dekninger eller øker forsikringssummen, vil karenstiden bare gjelde for den delen av forsikringen som er utvidet.

Hva er karenstid for personforsikringene?
Karenstid for personforsikring brukes bare på uføredekningene, og beskriver den tiden du må vente fra du blir syk til du tidligst kan motta utbetaling. Det vanligste er 12 måneders karenstid på uførepensjon og 24 måneders karenstid på uførekapital. Du kan se hva som gjelder for deg i forsikringsbeviset ditt.

Hva er symptomklausul på personforsikring?
Noen av personforsikringene våre har det som heter symptomklausul. Det betyr at forsikringen ikke dekker sykdommer/lidelser som viser symptomer i en gitt periode etter at forsikringen ble kjøpt og startet.  Er det første gangen du kjøper en personforsikring gjelder symptomklausulen. Hvis forsikringen blir flyttet til oss fra et annet forsikringsselskap, vil det i hovedsak ikke være symptomklausul. Les mer om flytting av personforsikring og reglene rundt dette.

 

Les også: