Uførekapital

Uførekapital sikrer deg et engangsbeløp ved varig uførhet. Med forskuttering startes en månedlig utbetaling av denne engangssummen tidligere.

Uføreforsikring består av uførekapital og/eller uførepensjon.

familie i sofa med PC sjekker hva de får utbetalt ved uførepensjon
Gir deg mulighet til å betale ned boliglån og gjeld som før.
Forskutteringen starter så fort du er ferdig med 12 måneder på sykepenger.
Skattefri utbetaling og ingen egenandel.

Hva dekker uførekapital?

Uførekapital gir deg en engangsutbetaling hvis du blir ufør – 24 måneder etter du først ble sykemeldt. Velger du uførekapital med forskuttering vil du motta månedlig forskudd på disse pengene – 12 måneder etter du først ble sykemeldt.

Oversikten er forenkelt. Se vilkår for detaljer. 

Om forsikringen  
Når kan jeg kjøpe forsikringen? 16-58 år
Når avsluttes forsikringen? Året du fyller 60 år
Karenstid 24 måneder
12 måneder v/forskuttering
Symptomklausul 3 måneder
12 måneder for utvalgte lidelser
Forsikringssum Anbefalt forsikringssum
basert på lønn og gjeld

Dekning
 
Fra 50 % uførhet

Utbetalingen
 
Forskuttering Valgfritt
Månedlig utbetaling i inntil 5 år
Engangsutbetaling Full utbetaling ved varig uførhet
eller etter 5 år med forskuttering
Når avsluttes forskutteringen? Etter 5 år eller ved varig uførhet
Gradert utbetaling Ingen gradering (full utbetaling)
Egenandel Ingen egenandel
Skatt Skattefri utbetaling

Hva dekker NAV?

De første 12 månedene du er syk får du sykepenger fra NAV. Etter denne perioden går du over på arbeidsavklaringspenger (AAP), før du eventuelt går over på uføretrygd.

For detaljer se "Hva skjer før jeg blir uføretrygdet?"

Hva dekker NAV? Hvor mye får du? Hvor lenge varer det?
Sykemeldt Sykepenger som tilsvarer lønn inntil 6 G* Inntil 12 måneder
Arbeidsavklaring AAP tilsvarer 66% av inntekt inntil 6 G* Inntil 3 år (+ 2 år i spesielle tilfeller)
Ufør Uføretrygd tilsvarer 66% av inntekt inntil 6 G*
Frem til alderspensjon

*Gradert etter arbeidsevne. G = Folketrygdens grunnbeløp (124.028 kroner).
Mange arbeidsgivere betaler full lønn i perioden du er sykemeldt.

Helseerklæring

Når du kjøper en personforsikring er det lovpålagt å levere helseopplysninger. Dette gjør du ved å svare ærlig på alle spørsmålene i helseerklæringsskjemaet. 


Vilkår for uføreforsikringene

Vilkår

Har du uføreforsikring hos oss fra før, kan det være ulikheter i hva som dekkes. Da må du logge inn og sjekke vilkårene som gjelder for deg.

Her kan du laste ned de vilkårene som gjelder hvis du kjøper forsikring i dag.

Hva er IPID?

Er det lenge siden du kjøpte uføreforsikringen, og ønsker den nyeste forsikringen? 

Kontakt oss for mer informasjon om hva som er nytt og forbedret i dagens uføreforsikring, og for hjelp til å bytte til nyeste versjon.


Hva lurer andre på?


{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }