• Hos oss kan du velge mellom aksjer, aksjefond, rentefond og kombinasjonsfond. 

    Aksje: Handler du en aksje i et selskap, kjøper du faktisk en liten bit av dette selskapet. Hvis selskapet gjør det bra, vil verdien av aksjen stige fordi selskapet blir mer verdt. Da blir din bit verdt mer enn det du kjøpte den for. Verdien kan også synke hvis selskapet går dårlig.

    Aksjefond: I et fond eier du mange små biter av flere selskaper samtidig. Du tjener penger hvis den samlede verdien av selskapene i fondet stiger. Hvis ett av selskapene i fondet går dårlig er det ikke sikkert du merker så mye til det, for de andre selskapene kan samtidig gjøre det bra. Det er veldig liten sjanse for at alle selskapene skal gå dårlig samtidig.

    Rentefond: Istedenfor å eie aksjer, låner du bort pengene dine til flere selskaper. Du tjener penger på renten som selskapene betaler på lånet. I et rentefond tjener man ikke like mye som i et aksjefond, men det er en mer forutsigbar spareform fordi risikoen er lav.

    Kombinasjonsfond: En kombinasjon av aksjefond og rentefond satt sammen til et produkt. Et kombifond kan for eksempel investere halvparten av pengene i rentefond og halvparten i aksjer. Fondet har da en 50/50 fordeling.